Artikels

C-systeem voor een lage-energiewoning

Een C-systeem is een eenvoudig en gewoonlijk ook een goedkoop ventilatiesysteem. Een moderne woning evolueert stilaan naar een lage-energiewoning en dan komt de vraag naar voor of een C-systeem nog wel kan dienen in een dergelijke woning. Voor het realiseren van een goede luchtkwaliteit is de vraag eenvoudig met een simpele “ja” te beantwoorden. Voor het energieaspect dat verborgen zit in deze vraag, is het antwoord minder vanzelfsprekend. Er bestaat tussen experts, verkopers en liefhebbers wel wat discussie over dit onderwerp. Opdat het beeld voor iedereen duidelijk kan worden duiken we eerst in de formules die voor iedereen hetzelfde zijn.

Hoezo formaldehyde

De lucht die we in onze woning inademen bestaat voor een groot stuk uit dezelfde lucht als we buiten onze woning vinden. Daarnaast kan je ook een aantal typische huishoudelijke vervuilende stoffen terugvinden. De gevaarlijkste stoffen die we in de woning terugvinden zijn VOC’s. VOC staat voor Volatile Organic Compound. Je zal deze verzamelnaam voor vluchtige producten ook wel eens onder de Nederlandse afkorting VOS (Vluchtige Organische Stof) terugvinden. VOC (of VOS) zijn producten die je gewoonlijk kan terugvinden in lijmen, verven (op basis van synthetische oplosmiddelen), afbijtmiddelen, tapijten, beschermingsmiddelen voor hout, meubels uit houtafgeleiden en isolatieplaten uit polyurethaan en polystyreen. De meeste van deze producten geven maanden, soms zelfs jaren de schadelijke stoffen af aan de binnenomgeving.

Recirculatie – goedkopere D-systemen en toch in orde met EPB

In een D-systeem wordt het toevoerdebiet in een gemiddelde woning al snel een stuk groter dan het afvoerdebiet. Dit is logisch als je bedenkt dat er meer vloeroppervlak naar de slaapkamers, woonkamer en bureau (de droge ruimten) gaan dan naar keuken, badkamer en toilet (de natte ruimten).

Dit zorgt ervoor dat een dimensionering van een D-systeem een beetje moeilijker is dan de dimensionering van een C-systeem. Een D-systeem moet immers ongeveer in balans zijn opdat het systeem goed functioneert. Je kan dit in het rekenblad van de ventilatiegids zelf uitproberen.

Luchtdicht ventileren

We maken onze woning tegenwoordig zeer luchtdicht. Een goede gebouwluchtdichtheid is essentieel voor een goed comfortgevoel en de goede werking van onze ventilatie.

Een goede luchtdichtheid van de kanalen is echter even belangrijk. Op het E-peil van een woning kan een zeer luchtdicht kanaal een zeer positieve impact hebben. Wanneer bij de EPB-aangifte een inregelrapport (correcte afstelling debieten) gecombineerd wordt met een rapport waarmee de dichtheid van de kanalen aangetoond wordt, kan dit tot 8 E-peilpunten opleveren door de verbetering van de m-factor van het ventilatiesysteem. Deze m-factor is een kwaliteitsfactor voor het systeem. Voor een afzuiginstallatie met natuurlijke toevoer (C-systeem) is het voordeel groter dan voor een balansventilatie (D-systeem).

Instortsystemen for dummies

Er bestaan 2 grote groepen kanaalsystemen voor luchtverdeling of afzuiging in een woning. De eerste groep zijn de kanalen die opgebouwd worden. Deze kanalen zijn gewoonlijk van gegalvaniseerd staal gemaakt en ze zijn gekend met als naam "spiraalkoker", "spiroliet", "spiraalbuis" of "ronde koker". De vorm en afmeting van deze kanalen is in enkele Europese normen vastgelegd. Je kan ze bij vrijwel elke verkoper van ventilatiesystemen vinden. De tweede groep wordt meestal in het beton of de chape geplaatst. De populariteit van deze systemen is de laatste jaren enorm toegenomen. Deze tweede groep wordt ook wel aangeduid met het begrip instortsystemen.

Ventilatie met een E-peil

Isolatie aanbrengen in een woning is de goedkoopste manier om een lager energieverbruik te realiseren. Luchtdichte isolatie is de beste isolatie. Het gevolg hiervan is dat de binnenluchtkwaliteit langzaam achteruit gaat. Daarom moeten we ventileren. Maar ventileren vraagt op zich ook weer energie.

Enerzijds heb je bijvoorbeeld de warmte die in de winter verloren gaat door buitenlucht met het ventilatiesysteem naar binnen te brengen, anderzijds zal je het energieverbruik van de ventilator hebben dat te vertalen is in een hogere elektriciteitsrekening.

Debiet, snelheid en druk

Hoe kan je een van de moeilijkste dingen in de ventilatiewereld eenvoudig uitleggen? De relatie tussen druk, debiet en snelheid in een ventilatiekanaal is ongeveer het moeilijkst van allemaal om te begrijpen. We proberen hier op een eenvoudige manier uit te leggen hoe je kan starten om dit allemaal te begrijpen.

Warmte of koeling uit de grond

Je hoort vaak vertellen dat je gratis warmte of koeling uit de grond kan halen bij het ventileren van je huis. Men heeft het dan meestal over de aardwarmtewisselaar of Canadese put (le puits Canadien/Provençal). In feite zal men bij zo'n systeem de verse lucht die door een ventilatietoestel (type D) van buiten aangezogen wordt, eerst door een buis in de grond laten gaan. De lucht in de buis wordt in de zomer afgekoeld door de koelere bodem en in de winter opgewarmd door de warmere bodem.

Verse lucht groeien

Omdat we het grootste deel van onze tijd binnen doorbrengen moet de lucht in huis van een goede kwaliteit zijn. Zeker wanneer onze woning net klaar is gaan we genieten van al het harde werk om de nieuwe woonst af te krijgen.
Waar we meestal niet erg hard aan denken is dat alle bouwmaterialen die we gebruikt hebben nog het "nieuwe" geurtje hebben. Je weet wel, het riekt nog nieuw. Spijtig genoeg is dat "nieuwe" geurtje meestal niet zo gezond.

Pagina's