Artikels

Een luchtje verspreiden

Over het verspreiden van verse lucht in een kamer bestaan er 2 meningen. De ene zegt dat verse lucht moet toegevoerd worden aan de rand van de kamer, zo ver mogelijk van deur. De ander zegt dat lucht best bij de deur toegevoerd wordt. Ze hebben beiden gelijk.
Bij het naar binnen blazen van verse lucht zal deze best zo veel mogelijk mengen met de al aanwezige lucht in deze kamer. De luchtsnelheid in de kamer zal hierdoor snel voldoende laag zijn en er zullen geen klachten zijn over tocht.

Regels, regels, regels: minder ventileren volgens de regels van de kunst

Een goed ontwerp van een woningventilatiesysteem start steeds met het bepalen van de vierkante meters vloeroppervlak in elke ruimte. De volgende stap is bepalen in welke ruimten er lucht moet toegevoerd worden en waar er lucht moet afgevoerd moet worden. De som van de debieten bepaalt op zijn beurt de capaciteit van je ventilatietoestel. Eigenlijk is het dus zeer eenvoudig om met het document voor de handmatige berekening een ventilatiedebiet voor een woning te bepalen.

Pagina's