Het Air Excellent gamma van Ubbink wordt vanaf 2015 uitgebreid met kanaalafmetingen. Naast de 2 platovalen kanalen AE35SC (50x100mm) en AE55SC (60x130mm) komen de ronde kanalen AE32C (52/63mm), AE34C (63/75mm) en AE48C (75/90mm) het gamma vervolledigen.

Ubbink Air Excellent

Ubbink maakt het met de code voor de kanalen gemakkelijk. AE staat voor Air Excellent. Het cijfer dat erna komt is het maximale debiet in m³/h dat door het kanaal kan bij een snelheid van 3m/s. Door een AE32C kan dus maximaal 32m³/h bij 3 m/s. De letters C en SC geven aan dat het kanaal circular (rond) of semi-circular (platovaal) is. Bij de ronde kanalen zijn de binnen en buitendiameters van de kanalen opgegeven.

Publicatiedatum
Bron