Energie en tegendruk

Het energieverbruik van ventilatie bestaat steeds uit 2 dingen. Je hebt enerzijds het elektrisch verbruik van het ventilatietoestel en anderzijds heb je het thermische energieverbruik. Je kan zowel het elektrische als het thermische energieverbruik aanzienlijk doen dalen door vraagsturing toe te passen. Voor C-systemen wordt dit al jaren, met succes, toegepast. Voor D-systemen was dit minder vanzelfsprekendomdat je relatief dure CO2-sensoren nodig hebt om een D-systeem vraaggestuurd te maken. De sensoren voor ventilatiesystemen beginnen stilaan goedkoper te worden en klanten willen ook stilaan een systeem dat echt het beste levert dat er te bieden is.

Goed ontworpen en geplaatste ventilatiesystemen met grote kanalen vergen minder elektrische energie omdat de toestellen minder tegendruk moeten overwinnen. Als je dat dan nog combineert met een energiezuinig systeem, dan kom je soms tot erg interessante cijfers. Vaak zullen dergelijke systemen een heel stuk lager scoren dan het vermogen uit de EPB-databank.

Voorbeeld 1

Ubbink W450 toestel met spiraalkokernetwerk. Grootste kanaaldiameter = 200mm, kleinste kanaaldiameter is 125 mm, standaard F7 en G4-filter in het toestel, geen bijkomende filters of aanvullende apparatuur

Verbruik op maximale stand: 450 m³/h vraagt 204 Watt

D-systeem 450m³/h aan 204 Watt

Volgens EPB: 2x 121 Watt = 242 Watt

Op laagste stand: 155 m³/h vraagt 24 Watt

D-systeem 155m³/h aan 24 Watt

Conclusie: op maximale stand een klein beetje beter dan in de EPB-databank, maar op laagste stand is dit toestel heel erg veel beter dan de EPB-waarden. Dit wilt zeggen dat dit toestel heel erg energiezuinig is als het vraaggestuurd wordt. Het grootste deel van de tijd zal dit toestel immers aan laagste stand werken door de vraagsturing.

Voorbeeld 2

Zehnder ComfoAir Q 450 Quality toestel met spiraalkokernetwerk. Grootste kanaaldiameter = 200mm, kleinste kanaaldiameter is 125 mm, standaard G4 en F7-filters in het toestel, bijkomende Paul actief kool filterbox met zowel actief kool als F7-nafilter.

Verbruik op maximale stand: 501 m³/h vraagt 187 Watt

D-systeem 501m³/h aan 187 Watt

Volgens EPB: 2x 115 Watt = 230 Watt

Op laagste stand: 163 m³/h vraagt 19 Watt

D-systeem 163m³/h aan 19 Watt

Conclusie: op maximale stand een klein beetje beter dan in de EPB-databank, maar op laagste stand is dit toestel heel erg veel beter dan de EPB-waarden. Dit wilt zeggen dat dit toestel heel erg energiezuinig is als het vraaggestuurd wordt. Het grootste deel van de tijd zal dit toestel immers aan laagste stand werken door de vraagsturing.

Wat wilt dit zeggen? Vraagsturing op een D-systeem?

Een D-systeem met spiraalkokers zal op maximale capaciteit normaal minder elektrische energie verbruiken dan volgens EPB. Het is dan ook zeer zinvol om dit vermogen effectief te meten bij het maken van het ventilatieprestatieverslag. Wanneer een dergelijk systeem in laagste stand gebruikt wordt of wanneer de vraagsturing op dit D-systeem de capaciteit terug schroeft tot de laagste stand, dan zal het elektrische energieverbruik tot ongeveer 1/10de van het maximale verbruik terug zakken. Een vraaggestuurd D-systeem heeft dus serieus zin!

"En het thermische energieverbruik van een D-systeem dan", hoor je de volgende criticaster al zeggen. Ook daar is het alleen maar goed nieuws als je het debiet met een vraagsturing doet dalen. Het effect is niet zo groot omdat een D-systeem ook nog de warmtewisselaar heeft en daardoor minder thermisch voordeel (of thermische energiebesparing) haalt uit vraagsturing. Maar er blijft een voordeel.

Publicatiedatum