Als de temperatuur oploopt tot 35°C of zelfs 40°C op de warmste dagen, dan wordt al eens nagedacht over de oorzaak hiervan. Het dure ventilatiesysteem in de woning wordt al snel aangewezen als de grote schuldige hiervoor. Is dat terecht?

Een hele tijd geleden schreven we al dat een C-systeem in een lage-energiewoning nog steeds een optie is. In dat artikel legden we uit dat er een basisformule is dit kan uitleggen waarom. De formule Q = m x c x delta T is ook in de warmste dagen van het jaar een antwoord op de vraag of een ventilatiesysteem moet uitgezet worden.

Stel je voor dat het buiten 35°C is en dat we 100 m³/h lucht van deze temperatuur inblazen in een woning waarin het op dat moment nog comfortabel 21°C. Dit geeft voor de formule:

P = 100 m³/h x 1,2 kg / m³ x 1,005 kJ / (kg . Kelvin) x (35°C – 21 °C) = 1688,4 kJ/h = 1688,4 kJ/3600s = 0,469 kW

Voor een huiseigenaar met een D-systeem wordt de bovenstaande berekening nog wat interessanter. Bij extreme warme temperaturen zal de warmtewisselaar in het D-systeem de warme buitenlucht afkoelen. Hierdoor zal de ingeblazen temperatuur een stuk lager zijn dan de buitentemperatuur. De ingeblazen temperatuur zal echter nooit lager kunnen worden dan de binnentemperatuur. Als de warmtewisselaar in het D-systeem een rendement van ongeveer 70% heeft (in de praktijk is deze beter bij lagere debieten), dan zal bovenstaande berekening er anders uitzien:

70% van 35°C-21°C = 9,8°C - Dit wilt zeggen dat de buitentemperatuur met 9,8°C zal afgekoeld worden door de warmterecuperatie van de warmtewisselaar. De inblaastemperatuur wordt daardoor 35°C-9,8°C = 25,2°C

P = 100 m³/h x 1,2 kg / m³ x 1,005 kJ / (kg . Kelvin) x (25,2°C – 21 °C) = 506,5 kJ/h = 506,5 kJ/3600s = 0,1407 kW

C-systeem en D-systeem warmen een woning op

Zowel bij een C-systeem als bij een D-systeem komt er dus warmte binnen via het ventilatiesysteem. Maar is dat dan de hoofdreden dat het huis opwarmt? Vergeet niet dat deze warmte in alle droge ruimten van de woning tegelijk binnenkomt. In een woning met een woonkamer en 3 slaapkamers wordt dit dan verdeeld over 4 ruimten. Dat levert dan voor een C-systeem ongeveer 117 Watt per ruimte op (als alle debieten naar alle ruimten even groot zouden zijn). Voor een D-systeem wordt dit 35 Watt per ruimte.

En is dat veel? Neen! Jij als persoon levert door gewoon stil op je stoel te zitten tussen 100 en 150 Watt warmte. Als je in de bovenstaande woning met 3 slaapkamers woont, dan zullen alle gezinsleden samen dus ongeveer even veel warmte in de woning veroorzaken als een C-systeem dat 100m³/h naar binnen brengt. Bij een D-systeem mag het debiet zelfs ruim 3 keer hoger zijn voor er even veel warmte via de ventilatie naar binnen komt.

Maar waarom warmt onze woning dan op? Een klein beetje door de ventilatie, ook een klein beetje door de mensen die aanwezig zijn. Daarnaast zijn vrijwel alle elektrische toestellen in de woning ook warmtebronnen die mee werken aan de opwarming. En dan mogen we zeker ook de voornaamste oorzaak van warmte in de woning niet vergeten: de zon! Op een raam van 1 vierkante meter zal de zon ongeveer 0,5kW warmte in de woning brengen. Een raam van slechts 1 vierkante meter zonder zonwering levert dus even veel warmte in de woning als een C-systeem op laagste stand of een D-systeem in midden of hoogste stand.

Moet de ventilatie uitgeschakeld worden om opwarming van de woning te voorkomen? Omdat het niet de enige en zeker niet de hoofdreden van opwarming is, zal het weinig zin hebben om de ventilatie uit te zetten.

Publicatiedatum