energieverbruik

De echte kost van ventilatie

Er worden intussen bijna ganse boeken geschreven over het energieverbruik van ventilatiesystemen. Volgens sommigen is de elektrische kost van ventilatie tot 1/3 van het totale elektrische energieverbruik van een gemiddelde woning. Onder de noemer "meten is weten", kan je al snel tot andere inzichten komen. Inzichten die niet gesponsord worden door fabrikanten, maar door feiten.

Energie voor ventilatie

Regelmatig hoor je wel iemand zeggen: “ik zet die ventilatie uit, want dat verbruikt alleen maar energie.” Deze opmerking toont vooral aan dat men niet erg bezorgd is om de binnenluchtkwaliteit, maar ook dat men niet goed weet wat eigenlijk het energieverbruik van een ventilatiesysteem is. Je kan het op een eenvoudige manier zelf bepalen of op een iets omvangrijkere manier berekenen.

C-systeem voor een lage-energiewoning

Een C-systeem is een eenvoudig en gewoonlijk ook een goedkoop ventilatiesysteem. Een moderne woning evolueert stilaan naar een lage-energiewoning en dan komt de vraag naar voor of een C-systeem nog wel kan dienen in een dergelijke woning. Voor het realiseren van een goede luchtkwaliteit is de vraag eenvoudig met een simpele “ja” te beantwoorden. Voor het energieaspect dat verborgen zit in deze vraag, is het antwoord minder vanzelfsprekend. Er bestaat tussen experts, verkopers en liefhebbers wel wat discussie over dit onderwerp. Opdat het beeld voor iedereen duidelijk kan worden duiken we eerst in de formules die voor iedereen hetzelfde zijn.