epb

NBN EN 308

Bij D-systemen kan er bij EPB aangiftes vanaf januari van 2013 een vreemd fenomeen optreden. Een D-systeem dat geen rapport volgens NBN EN 308 kan voorleggen krijgt een rendement van 0%. Dit kan een aanzienlijke impact op het E-peil betekenen.

De rendementen van de toestellen moeten volgens bijlage G van bijlage V van het energiebesluit gemeten worden. Voor je beslist een bepaald toestel aan te kopen, is het zinvol om na te gaan of dit toestel een meetrapport kan voorleggen dat voldoen aan deze meetmethode.

Een installatie inregelen

Een ventilatiesysteem dient om in de natte ruimten lucht af te voeren en in de droge ruimten lucht toe te voeren. In systemen waar mechanische ventilatie toegepast wordt (systeem B, C en D) moet volgens de EPB-wetgeving aangetoond worden dat de vereiste debieten gehaald kunnen worden. De capaciteit op de verschillende afvoer- en toevoerpunten van een systeem worden gemeten en aangepast zodat de effectieve luchtstroom overeenkomt met de vereiste luchtstroom.

Ventilatie met een E-peil

Isolatie aanbrengen in een woning is de goedkoopste manier om een lager energieverbruik te realiseren. Luchtdichte isolatie is de beste isolatie. Het gevolg hiervan is dat de binnenluchtkwaliteit langzaam achteruit gaat. Daarom moeten we ventileren. Maar ventileren vraagt op zich ook weer energie.

Enerzijds heb je bijvoorbeeld de warmte die in de winter verloren gaat door buitenlucht met het ventilatiesysteem naar binnen te brengen, anderzijds zal je het energieverbruik van de ventilator hebben dat te vertalen is in een hogere elektriciteitsrekening.

Regels, regels, regels: minder ventileren volgens de regels van de kunst

Een goed ontwerp van een woningventilatiesysteem start steeds met het bepalen van de vierkante meters vloeroppervlak in elke ruimte. De volgende stap is bepalen in welke ruimten er lucht moet toegevoerd worden en waar er lucht moet afgevoerd moet worden. De som van de debieten bepaalt op zijn beurt de capaciteit van je ventilatietoestel. Eigenlijk is het dus zeer eenvoudig om met het document voor de handmatige berekening een ventilatiedebiet voor een woning te bepalen.