Nieuwe lucht door een ventilatieplan

Een paar jaren geleden verscheen hier een artikel over ventilatieplannen voor woningventilatie. Vanaf 2016 zal een voorontwerp voor een ventilatiesysteem gemaakt moeten worden en zal dit voor meer kwaliteit van deze systemen moeten zorgen. Afspraken over welke symbolen gebruikt moeten worden, blijken niet vanzelfsprekend. Gelukkig is men het over een aantal zaken wel al (min of meer) eens.

Het ventilatieplan

Voor een elektrische installatie van een woning wordt steeds een plan gemaakt. Dit plan moet zelfs voorgelegd kunnen worden bij de keuring van de elektrische installatie. Een ventilatiesysteem in een woning gaat net zoals een elektrische installatie een aantal leidingen voorzien naar de ruimten van deze woning.

Het is dan ook vreemd dat er veel ventilatiesystemen geplaatst worden zonder behoorlijk plan. Er zijn nochtans een aantal zeer grote voordelen aan het gebruiken van een plan bij het plaatsen van een systeem. Dit geldt zowel voor C-systemen (of vraaggestuurde C-systemen) als voor D-systemen.

Help mijn ventilatie maakt lawaai

Een nieuwe koelkast wordt tegenwoordig steeds geleverd met een instructieset voor de plaatsing. Er staat daar steeds bij dat een koelkast een beetje kan piepen, pruttelen, zoemen of brommen. Dat is normaal en eigen aan de werking van de koelkast.

Voor een ventilatiesysteem zou dit beter ook gedaan worden. Soms is geluid in een ventilatiesysteem normaal. Zeker wanneer je een ventilatiesysteem maximaal gaat inzetten, zal er wel wat hoorbaar zijn. Een zeer stil ventilatiesysteem maken is goed doenbaar als je op een aantal zaken let.

Een luchtje verspreiden

Over het verspreiden van verse lucht in een kamer bestaan er 2 meningen. De ene zegt dat verse lucht moet toegevoerd worden aan de rand van de kamer, zo ver mogelijk van deur. De ander zegt dat lucht best bij de deur toegevoerd wordt. Ze hebben beiden gelijk.
Bij het naar binnen blazen van verse lucht zal deze best zo veel mogelijk mengen met de al aanwezige lucht in deze kamer. De luchtsnelheid in de kamer zal hierdoor snel voldoende laag zijn en er zullen geen klachten zijn over tocht.