Nieuwe lucht door een ventilatieplan

Een paar jaren geleden verscheen hier een artikel over ventilatieplannen voor woningventilatie. Vanaf 2016 zal een voorontwerp voor een ventilatiesysteem gemaakt moeten worden en zal dit voor meer kwaliteit van deze systemen moeten zorgen. Afspraken over welke symbolen gebruikt moeten worden, blijken niet vanzelfsprekend. Gelukkig is men het over een aantal zaken wel al (min of meer) eens.

Het ventilatieplan

Voor een elektrische installatie van een woning wordt steeds een plan gemaakt. Dit plan moet zelfs voorgelegd kunnen worden bij de keuring van de elektrische installatie. Een ventilatiesysteem in een woning gaat net zoals een elektrische installatie een aantal leidingen voorzien naar de ruimten van deze woning.

Het is dan ook vreemd dat er veel ventilatiesystemen geplaatst worden zonder behoorlijk plan. Er zijn nochtans een aantal zeer grote voordelen aan het gebruiken van een plan bij het plaatsen van een systeem. Dit geldt zowel voor C-systemen (of vraaggestuurde C-systemen) als voor D-systemen.