Artikels

Nieuwe lucht door een ventilatieplan

Een paar jaren geleden verscheen hier een artikel over ventilatieplannen voor woningventilatie. Vanaf 2016 zal een voorontwerp voor een ventilatiesysteem gemaakt moeten worden en zal dit voor meer kwaliteit van deze systemen moeten zorgen. Afspraken over welke symbolen gebruikt moeten worden, blijken niet vanzelfsprekend. Gelukkig is men het over een aantal zaken wel al (min of meer) eens.

Ventilatie in de kelder of ventilatie van de kelder

De kelder wordt in veel woningen gebruikt om een ventilatiesysteem te plaatsen. Dit zorgt ervoor dat kostbare ruimte in de woning niet verloren gaat aan de technieken. Er zijn wel een paar zaken waar goed op gelet moet worden wanneer een ventilatiesysteem in de kelder geplaatst wordt.

Je bent niet verplicht voor EPB om de kelder zelf te ventileren. Er wordt wel aangeraden dat er een minimale kelderverluchting is, maar als het niet moet… …wilt men het wel eens weglaten. Deze denkwijze zorgt ervoor dat er heel wat kelders zijn met serieuze vocht en schimmelproblemen.

Energie voor ventilatie

Regelmatig hoor je wel iemand zeggen: “ik zet die ventilatie uit, want dat verbruikt alleen maar energie.” Deze opmerking toont vooral aan dat men niet erg bezorgd is om de binnenluchtkwaliteit, maar ook dat men niet goed weet wat eigenlijk het energieverbruik van een ventilatiesysteem is. Je kan het op een eenvoudige manier zelf bepalen of op een iets omvangrijkere manier berekenen.

Design luchttoevoer en luchtafvoer

Voor veel mensen wordt ventilatie nog steeds gezien als een noodzakelijk kwaad bij een nieuwbouw woning. Dikwijls komt dit door een erg monotoon aanbod van toevoer- en afvoeropeningen in een ventilatiesysteem. Er zijn echter andere oplossingen mogelijk. Standaard ventielen zijn in veel gevallen zonder veel moeite te vervangen door een ander type dat er een stuk beter kan uitzien.

Voor je in het wilde weg begint ventielen te vervangen in jouw ventilatiesysteem: even opletten. Jouw ventilatiesysteem is waarschijnlijk al ingeregeld door de installateur. We spraken al eerder over inregelen

. Zelfs wanneer je slechts een ventiel vervangt, kan de installatie ontregeld worden.

Natuurlijke luchttoevoer

Sommige mensen vinden de raamroosters in een C-systeem maar niets. In tegenstelling tot wat men zou verwachten is het niet het energieverbruik voor verwarming dat aangehaald wordt als reden. De invloed van de koudere buitentemperatuur in de winter wordt immers met slimme vraaggestuurde ventilatiesystemen of verwarmingstrips in het rooster opgeheven. Het probleem voor deze groep mensen is dat de roosters zichtbaar zijn.

Dakdoorvoeren of muurroosters

In een mechanisch ventilatiesysteem moet lucht doorheen de buitenwand van de woning gebracht worden. Ofwel moet lucht afgevoerd worden naar buiten, ofwel moet lucht naar binnen getrokken worden ofwel moeten beide luchtstromen voorzien worden. Je kunt als bouwer kiezen voor een dakdoorvoer of voor een muurdoorvoer.

De stalen draagbalk een groot probleem voor instortsystemen

Een draagbalk of poutrelle is nodig voor de stevigheid van de woning, maar soms veroorzaakt dit ook een probleem voor ventilatiekanalen.

In een moderne woning wordt steeds vaker gebruik gemaakt van een stalen draagbalk (in de volksmond poutrelle) voor het dragen van de welfsels. Op deze manier zijn dan grote open ruimten mogelijk. De draagbalk wordt door de stabiliteitsingenieur berekend en de afmetingen ervan moeten exact gevolgd worden bij de uitvoering van de bouwwerken.

Geïsoleerde kanalen in een D-systeem

In een D-systeem wordt in de winter koude buitenlucht door een kanaal naar het ventilatietoestel gebracht. Aan de andere kant zal opnieuw afgekoelde lucht naar buiten gaan via een afvoerkanaal. Beide kanalen moeten geïsoleerd zijn om condensatie op de buitenkant van de buis te voorkomen. Deze condensatie kan erg lelijke vochtvlekken veroorzaken.

In de zomer wordt doorheen dezelfde geïsoleerde kanalen warme (vochtige) buitenlucht naar het toestel gebracht. Condensatie is dan mogelijk aan de binnenkant van deze kanalen.

Pagina's